Praca

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

W Polsce coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem mobbingu lub dyskryminacji w pracy. Sądy rozpatrują rocznie kilka tysięcy spraw w tym zakresie. Lecz wiadomo, że problem jest znacznie szerszy, gdyż nie każdy nękany pracownik zdecyduje się na złożenie skargi czy założenie sprawy w sądzie. Bardzo istotny jest fakt, że świadomość pracowników rośnie, o czym może świadczyć rosnąca liczba skarg, które są składane do Państwowej Inspekcji Pracy. Rośnie również świadomość prawna i społeczna. Stąd też coraz więcej osób decyduje się na zgłaszanie nieodpowiednich zachowań swoich przełożonych.

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracyPracownicy liczą na to, że skargi złożone do PIP i kontrola inspektorów rozwiążą problem. Jednakże decydujące rozstrzygnięcie zależy od sądu, gdyż inspekcja pracy może wydać jedynie określone zalecenia. Mobbing w miejscu pracy oznacza nic innego jak działania lub zachowania w stosunku do pracownika polegające na jego długotrwałym i uporczywym nękaniu. Bądź zastraszaniu, które może wywołać u niego zaniżoną samoocenę i ocenę przydatności do pracy zawodowej. Mobbing ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika. A także jego izolowanie lub wyalienowanie z zespołu pracowników. Pracodawca nie powinien dopuścić do sytuacji, w których dany jego pracownik będzie doświadczał mobbingu. A tym bardziej sam nie powinien się jego dopuszczać.

Pracodawca powinien ponadto stosować środki, które będą przeciwdziałać zjawiskom mobbingu. I eliminować ewentualny mobbing w miejscu pracy. Dlatego warto opracować odpowiednia procedurę polityki wewnętrznej, która nie powinna dopuścić do zaistnienia mobbingu. Taka procedura powinna również określić postępowanie w razie zaistnienia mobbingu. Personel powinien być dokładnie poinformowany, że tego rodzaju zachowania są niedopuszczalne i kategorycznie nie powinny mieć miejsca. Mobbing w miejscu pracy nie ogranicza się jedynie do nękania o podłożu psychicznych. Mobbing to również nakładanie na pracownika zbyt dużej ilości obowiązków, a także wymaganie dyspozycyjności poza normalnymi godzinami pracy.

Zagrożenie nie tylko ze strony pracodawcy

Mobbingować pracownika mogą także jego współpracownicy. Jednak za ich zachowanie odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca, który w niewystarczający sposób przeciwdziałałby mobbingowi. Co może w takiej sytuacji zrobić pracownik? Pracownik dotknięty mobbingiem, może rozwiązać umowę o pracę. I powinno to mieć miejsce w formie pisemnej. Z uwzględnieniem mobbingu jako przyczyny rozwiązania umowy. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, ciężar udowodnienia stosowania mobbingu spoczywa na pracowniku. Sąd rozstrzyga na podstawie zebranych materiałów dowodowych. Pracownik, który za sprawą mobbingu nabawił się problemów zdrowotnych, może starać się o odszkodowanie od pracodawcy, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy. W sytuacji, gdy pracownik rozwiąże umowę ze swoim dotychczasowym pracodawcą,  może podjąć starania o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Udostępnij